I КЛАС
Начало Новини Наредби Училища Райони График Регистрация Вход
Резултати от класиранеРегистрационен номерСлучаен номерЖелания
1
1948
СУ „Възраждане”
2
21002
ОУ „Любен Каравелов”
3
3223
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
4
4633
СУ „Васил Левски”
ОУ „Никола Обретенов”
5
5229
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Васил Левски”
6
6431
ОУ „Ангел Кънчев” 
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
7
757
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
8
8715
ОУ „Отец Паисий”
9
9489
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
10
10646
ОУ „Тома Кърджиев”
СУ „Йордан Йовков”
11
11145
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Иван Вазов”
12
12584
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
13
13535
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
14
14564
ОУ „Любен Каравелов”
15
15905
ОУ „Ангел Кънчев” 
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Любен Каравелов”
16
16750
ОУ „Отец Паисий”
17
17180
ОУ „Любен Каравелов”
18
18202
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
19
19514
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Васил Априлов”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУ „Възраждане”
20
201015
СУ „Възраждане”
21
22283
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Отец Паисий”
22
23545
ОУ „Отец Паисий”
23
24812
ОУ „Отец Паисий”
24
25872
СУ „Васил Левски”
25
26471
СУ „Васил Левски”
26
27855
СУ „Васил Левски”
27
28512
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
28
29947
ОУ „Отец Паисий”
29
30303
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
30
31523
ОУ „Тома Кърджиев”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Васил Априлов”
31
32801
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Възраждане”
32
33234
ОУ „Отец Паисий”
33
34321
ОУ „Никола Обретенов”
34
35925
ОУ „Никола Обретенов”
ОУ „Ангел Кънчев” 
СУ „Васил Левски”
СУ „Йордан Йовков”
35
36695
ОУ „Ангел Кънчев” 
ОУ „Отец Паисий”
36
37904
ОУ „Иван Вазов”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУ „Възраждане”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
37
3832
СУ „Йордан Йовков”
38
39670
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
ОУ „Отец Паисий”
39
40890
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУ „Възраждане”
40
41793
ОУ „Отец Паисий”
41
42544
ОУ „Любен Каравелов”
42
4341
ОУ „Никола Обретенов”
ОУ „Отец Паисий”
43
44571
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Васил Априлов”
44
45690
ОУ „Отец Паисий”
45
46300
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
46
47988
ОУ „Любен Каравелов”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
47
48990
ОУ „Отец Паисий”
48
49246
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Йордан Йовков”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУ „Васил Левски”
СУ „Възраждане”
49
5025
ОУ „Любен Каравелов”
50
51462
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Васил Левски”
51
52586
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
52
53366
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Иван Вазов”
53
54891
ОУ „Тома Кърджиев”
54
55709
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Тома Кърджиев”
55
56836
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
ОУ „Тома Кърджиев”
СУ „Възраждане”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Братя Миладинови”
56
5712
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
57
58132
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Ангел Кънчев” 
ОУ „Иван Вазов”
58
59160
СУ „Йордан Йовков”
59
60954
СУ „Васил Левски”
60
61610
ОУ „Ангел Кънчев” 
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
61
62548
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Иван Вазов”
62
63939
ОУ „Никола Обретенов”
63
64208
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
64
655
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
65
66334
ОУ „Отец Паисий”
66
67209
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
67
6886
СУ „Йордан Йовков”
68
69461
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУ „Възраждане”
69
7070
ОУ „Отец Паисий”
70
71380
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
71
72787
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУ „Възраждане”
72
73569
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
73
74960
ОУ „Васил Априлов”
74
7523
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
75
76406
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
76
77429
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
77
78873
ОУ „Ангел Кънчев” 
78
7978
ОУ „Христо Смирненски”
79
80623
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
80
81727
СУ „Васил Левски”
ОУ „Никола Обретенов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Йордан Йовков”
81
82615
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУ „Възраждане”
82
83942
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Възраждане”
83
8469
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Братя Миладинови”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
84
85590
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
85
86946
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Ангел Кънчев” 
86
87221
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
87
88103
СУ „Васил Левски”
88
89182
СУ „Възраждане”
89
90627
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
90
91521
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
91
92102
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
92
93371
ОУ „Отец Паисий”
93
94138
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
94
95348
ОУ „Тома Кърджиев”
95
96372
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Отец Паисий”
96
97862
СУ „Васил Левски”
97
98596
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
98
99921
ОУ „Отец Паисий”
99
100355
СУ „Васил Левски”
100
1011014
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Възраждане”
101
102831
ОУ „Любен Каравелов”
102
103802
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Ангел Кънчев” 
103
104344
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Любен Каравелов”
104
10571
ОУ „Отец Паисий”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУ „Възраждане”
ОУ „Братя Миладинови”
105
1061009
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Братя Миладинови”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
ОУ „Олимпи Панов”
106
107101
СУ „Възраждане”
ОУ „Васил Априлов”
107
108465
СУ „Васил Левски”
108
109800
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
109
11042
ОУ „Иван Вазов”
110
111458
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
111
1121024
СУ „Васил Левски”
112
113795
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
113
114457
ОУ „Никола Обретенов”
114
115694
ОУ „Отец Паисий”
115
116486
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
116
117464
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Олимпи Панов”
117
118765
ОУ „Любен Каравелов”
118
119778
ОУ „Ангел Кънчев” 
119
120824
ОУ „Иван Вазов”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУ „Възраждане”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Братя Миладинови”
СУ „Васил Левски”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
120
121530
ОУ „Любен Каравелов”
121
122744
СУ „Възраждане”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
122
123425
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Олимпи Панов”
123
124938
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
124
12583
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Възраждане”
ОУ „Ангел Кънчев” 
ОУ „Иван Вазов”
125
126549
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
126
127292
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУ „Възраждане”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
127
128467
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
128
1298
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
129
130892
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Иван Вазов”
130
131585
СУ „Възраждане”
ОУ „Отец Паисий”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
131
1321017
СУ „Възраждане”
132
133587
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Васил Левски”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Възраждане”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Иван Вазов”
133
134493
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
ОУ „Отец Паисий”
134
136414
ОУ „Тома Кърджиев”
135
137531
СУ „Васил Левски”
ОУ „Никола Обретенов”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
136
138655
ОУ „Любен Каравелов”
137
139833
ОУ „Никола Обретенов”
СУ „Васил Левски”
138
140473
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
ОУ „Отец Паисий”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Тома Кърджиев”
139
141253
ОУ „Ангел Кънчев” 
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
140
142274
СУ „Васил Левски”
ОУ „Никола Обретенов”
ОУ „Ангел Кънчев” 
141
143598
ОУ „Тома Кърджиев”
142
144254
ОУ „Иван Вазов”
143
145376
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Иван Вазов”
144
146582
СУ „Васил Левски”
145
14787
СУ „Васил Левски”
146
148568
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
147
149188
ОУ „Никола Обретенов”
ОУ „Отец Паисий”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
148
1501016
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Тома Кърджиев”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
149
151575
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
150
152190
ОУ „Отец Паисий”
151
153953
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
152
15475
СУ „Възраждане”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
153
155959
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
154
156857
СУ „Васил Левски”
ОУ „Иван Вазов”
155
157619
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Васил Априлов”
ОУ „Тома Кърджиев”
156
158538
ОУ „Тома Кърджиев”
157
15933
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Тома Кърджиев”
СУ „Възраждане”
158
160448
ОУ „Никола Обретенов”
159
161638
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Иван Вазов”
160
162753
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
161
163262
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Иван Вазов”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУ „Възраждане”
ОУ „Отец Паисий”
162
164359
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
163
1651006
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Възраждане”
ОУ „Иван Вазов”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
164
16666
СУ „Васил Левски”
165
167961
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
166
168238
ОУ „Христо Смирненски”
167
1691020
СУ „Йордан Йовков”
СУ „Възраждане”
ОУ „Никола Обретенов”
168
170131
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
169
171829
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Отец Паисий”
170
172869
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
171
173895
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Възраждане”
172
17496
СУ „Възраждане”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
173
175738
ОУ „Тома Кърджиев”
174
176740
ОУ „Никола Обретенов”
175
178955
ОУ „Иван Вазов”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Отец Паисий”
176
17994
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Отец Паисий”
177
180773
ОУ „Иван Вазов”
178
18185
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Иван Вазов”
179
182791
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
180
183207
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Йордан Йовков”
181
184167
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Братя Миладинови”
182
185621
ОУ „Тома Кърджиев”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
183
186361
ОУ „Тома Кърджиев”
184
187231
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУ „Възраждане”
ОУ „Тома Кърджиев”
185
188597
ОУ „Любен Каравелов”
186
189427
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
187
190666
ОУ „Никола Обретенов”
188
191980
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Васил Априлов”
ОУ „Тома Кърджиев”
189
192901
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
190
193669
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
191
194680
ОУ „Никола Обретенов”
192
195419
ОУ „Отец Паисий”
193
196248
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Ангел Кънчев” 
194
197326
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
195
198378
СУ „Васил Левски”
196
199603
ОУ „Тома Кърджиев”
197
200780
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Иван Вазов”
198
2011031
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Тома Кърджиев”
199
202553
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Васил Априлов”
200
203779
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Тома Кърджиев”
201
204306
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
202
205701
ОУ „Ангел Кънчев” 
СУ „Васил Левски”
СУ „Йордан Йовков”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
203
206435
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Васил Априлов”
204
207620
ОУ „Любен Каравелов”
205
208912
ОУ „Братя Миладинови”
206
20995
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
207
210204
ОУ „Ангел Кънчев” 
СУ „Възраждане”
208
21117
СУ „Възраждане”
ОУ „Ангел Кънчев” 
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Братя Миладинови”
209
212788
СУ „Васил Левски”
ОУ „Никола Обретенов”
210
213124
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
211
214136
ОУ „Васил Априлов”
212
215634
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Тома Кърджиев”
СУ „Йордан Йовков”
213
21622
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
214
217909
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Васил Априлов”
215
218581
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
216
219165
ОУ „Тома Кърджиев”
217
220439
СУ „Васил Левски”
ОУ „Отец Паисий”
218
221885
ОУ „Отец Паисий”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
219
22220
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
220
223367
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Васил Левски”
ОУ „Отец Паисий”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
ОУ „Ангел Кънчев” 
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
221
224657
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Иван Вазов”
222
225561
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Васил Априлов”
223
226766
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Олимпи Панов”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Васил Априлов”
224
22749
СУ „Васил Левски”
ОУ „Никола Обретенов”
225
22846
ОУ „Васил Априлов”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
226
229808
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
227
230119
СУ „Васил Левски”
228
231205
ОУ „Ангел Кънчев” 
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
229
232271
СУ „Васил Левски”
230
233799
ОУ „Отец Паисий”
231
234307
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Тома Кърджиев”
232
235557
ОУ „Никола Обретенов”
233
23618
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
234
237679
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
235
238992
СУ „Васил Левски”
236
239482
ОУ „Иван Вазов”
237
240249
ОУ „Братя Миладинови”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
238
241444
СУ „Васил Левски”
239
242837
ОУ „Любен Каравелов”
240
24311
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
ОУ „Отец Паисий”
241
244708
ОУ „Тома Кърджиев”
242
2451029
ОУ „Любен Каравелов”
243
246196
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Тома Кърджиев”
СУ „Възраждане”
244
247277
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Васил Левски”
245
248718
ОУ „Ангел Кънчев” 
246
24967
ОУ „Иван Вазов”
247
250129
СУ „Йордан Йовков”
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Ангел Кънчев” 
248
251832
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
ОУ „Отец Паисий”
249
252496
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
250
253641
ОУ „Христо Смирненски”
251
254476
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Възраждане”
252
255111
ОУ „Отец Паисий”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУ „Васил Левски”
253
256578
ОУ „Любен Каравелов”
254
257681
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
255
258903
ОУ „Олимпи Панов”
256
259932
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
257
260511
ОУ „Отец Паисий”
258
261751
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Йордан Йовков”
259
2624
СУ „Йордан Йовков”
260
263723
ОУ „Тома Кърджиев”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
261
264351
ОУ „Никола Обретенов”
СУ „Васил Левски”
262
265164
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
263
266213
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
264
267656
ОУ „Никола Обретенов”
265
268469
ОУ „Тома Кърджиев”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
266
269624
СУ „Възраждане”
267
270224
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Олимпи Панов”
268
271736
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
269
272984
ОУ „Ангел Кънчев” 
270
273442
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
271
274850
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Отец Паисий”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
ОУ „Иван Вазов”
272
2751001
СУ „Възраждане”
273
276976
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
274
277566
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Иван Вазов”
275
278360
СУ „Васил Левски”
276
279304
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Отец Паисий”
277
28063
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
278
281707
ОУ „Олимпи Панов”
279
282162
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Любен Каравелов”
280
283135
ОУ „Отец Паисий”
281
284599
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
ОУ „Любен Каравелов”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
282
285636
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
283
286320
СУ „Възраждане”
ОУ „Отец Паисий”
284
287654
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Йордан Йовков”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
285
288967
ОУ „Ангел Кънчев” 
286
289640
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
287
2901035
ОУ „Христо Смирненски”
288
29128
СУ „Васил Левски”
289
2922
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Васил Априлов”
ОУ „Тома Кърджиев”
290
293170
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУ „Възраждане”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
ОУ „Братя Миладинови”
291
294265
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
292
295100
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
293
296776
ОУ „Любен Каравелов”
294
297969
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУ „Възраждане”
295
298983
ОУ „Тома Кърджиев”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Възраждане”
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
296
299929
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
297
300914
ОУ „Любен Каравелов”
298
301937
ОУ „Олимпи Панов”
299
302517
ОУ „Отец Паисий”
300
303789
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Иван Вазов”
301
304411
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУ „Възраждане”
302
305399
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
303
306166
ОУ „Тома Кърджиев”
304
307347
ОУ „Васил Априлов”
305
308678
ОУ „Никола Обретенов”
306
309899
СУ „Васил Левски”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Иван Вазов”
307
310210
СУ „Възраждане”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
308
311711
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Любен Каравелов”
309
312405
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Иван Вазов”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
310
313698
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
311
314622
ОУ „Васил Априлов”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
312
315534
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Васил Левски”
313
316811
ОУ „Христо Смирненски”
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Братя Миладинови”
314
317818
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Отец Паисий”
315
318437
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
316
320642
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
317
321996
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
318
322364
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУ „Възраждане”
ОУ „Отец Паисий”
319
323146
СУ „Йордан Йовков”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
320
324337
ОУ „Васил Априлов”
321
325918
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
322
326877
СУ „Възраждане”
ОУ „Братя Миладинови”
323
327731
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Васил Априлов”
ОУ „Тома Кърджиев”
324
328331
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Отец Паисий”
325
329821
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Отец Паисий”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
326
330613
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУ „Възраждане”
ОУ „Тома Кърджиев”
327
331838
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
328
3321018
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Йордан Йовков”
ОУ „Ангел Кънчев” 
СУ „Васил Левски”
329
333951
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Олимпи Панов”
330
334105
ОУ „Никола Обретенов”
331
335691
ОУ „Христо Смирненски”
332
336676
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Отец Паисий”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Ангел Кънчев” 
333
337919
ОУ „Иван Вазов”
334
338758
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Иван Вазов”
335
339554
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
336
340785
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
337
341492
ОУ „Васил Априлов”
338
342605
СУ „Васил Левски”
339
343608
СУ „Васил Левски”
340
344686
СУ „Йордан Йовков”
СУ „Възраждане”
341
345550
ОУ „Любен Каравелов”
342
34631
ОУ „Никола Обретенов”
343
347171
СУ „Васил Левски”
344
348558
ОУ „Иван Вазов”
345
349820
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
346
350297
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Васил Априлов”
ОУ „Тома Кърджиев”
347
351790
СУ „Васил Левски”
348
352498
ОУ „Отец Паисий”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
349
353594
ОУ „Любен Каравелов”
350
354957
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
351
355339
ОУ „Никола Обретенов”
352
356997
ОУ „Васил Априлов”
СУ „Възраждане”
353
357214
СУ „Йордан Йовков”
354
358876
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Иван Вазов”
355
359768
СУ „Васил Левски”
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
356
360258
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
357
361247
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
358
362893
ОУ „Иван Вазов”
359
365614
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
360
367400
ОУ „Тома Кърджиев”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
361
368986
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
362
369807
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Тома Кърджиев”
363
370861
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Любен Каравелов”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
364
371494
СУ „Възраждане”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
365
372650
ОУ „Никола Обретенов”
366
373645
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Възраждане”
ОУ „Отец Паисий”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
367
374358
ОУ „Васил Априлов”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Тома Кърджиев”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Отец Паисий”
368
375900
ОУ „Ангел Кънчев” 
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
369
376430
ОУ „Любен Каравелов”
370
377647
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
371
378259
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
ОУ „Иван Вазов”
372
379854
СУ „Васил Левски”
373
380720
ОУ „Никола Обретенов”
374
381285
СУ „Възраждане”
375
382128
СУ „Васил Левски”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Никола Обретенов”
СУ „Йордан Йовков”
376
383157
ОУ „Никола Обретенов”
СУ „Васил Левски”
377
384155
ОУ „Тома Кърджиев”
378
385626
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУ „Възраждане”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
379
38629
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
380
387235
ОУ „Никола Обретенов”
381
388227
ОУ „Олимпи Панов”
382
389161
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
383
390706
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
384
391539
ОУ „Любен Каравелов”
385
3921000
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
386
393404
СУ „Васил Левски”
387
394187
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Васил Априлов”
388
395551
СУ „Васил Левски”
389
396500
СУ „Васил Левски”
390
397201
ОУ „Ангел Кънчев” 
391
398842
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
392
399148
ОУ „Отец Паисий”
393
400503
ОУ „Никола Обретенов”
394
401767
ОУ „Тома Кърджиев”
395
402966
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Васил Априлов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
396
403685
СУ „Васил Левски”
397
404272
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
398
405194
ОУ „Любен Каравелов”
399
406874
ОУ „Любен Каравелов”
400
40739
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
401
408315
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
402
409421
ОУ „Отец Паисий”
403
4101040
ОУ „Васил Априлов”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Братя Миладинови”
404
411104
СУ „Васил Левски”
405
412199
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
406
413907
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Васил Априлов”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
407
414109
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
408
415186
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
409
416506
СУ „Възраждане”
410
417426
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
411
4181
СУ „Васил Левски”
ОУ „Никола Обретенов”
412
419412
ОУ „Ангел Кънчев” 
413
420742
ОУ „Никола Обретенов”
СУ „Васил Левски”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
414
421518
ОУ „Никола Обретенов”
415
422215
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУ „Васил Левски”
416
423822
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
417
424232
СУ „Васил Левски”
418
425392
ОУ „Тома Кърджиев”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
419
426122
ОУ „Никола Обретенов”
СУ „Васил Левски”
420
427377
ОУ „Алеко Константинов”
421
428924
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
422
429137
СУ „Васил Левски”
423
430287
СУ „Васил Левски”
424
431563
ОУ „Тома Кърджиев”
425
432601
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
426
4331038
ОУ „Ангел Кънчев” 
427
434349
ОУ „Алеко Константинов”
428
435436
ОУ „Никола Обретенов”
429
436487
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУ „Йордан Йовков”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Любен Каравелов”
430
437245
ОУ „Иван Вазов”
431
438395
ОУ „Любен Каравелов”
432
439864
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Иван Вазов”
433
44068
ОУ „Любен Каравелов”
434
441513
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
ОУ „Отец Паисий”
435
4423
ОУ „Алеко Константинов”
436
443923
ОУ „Отец Паисий”
437
444250
СУ „Васил Левски”
438
445786
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Ангел Кънчев” 
439
446373
ОУ „Олимпи Панов”
440
447374
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Иван Вазов”
441
448792
ОУ „Алеко Константинов”
442
44934
ОУ „Любен Каравелов”
443
451519
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
444
453823
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Тома Кърджиев”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
445
45416
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
446
455826
ОУ „Никола Обретенов”
447
456896
ОУ „Иван Вазов”
448
457589
СУ „Възраждане”
449
458381
ОУ „Алеко Константинов”
450
459310
ОУ „Ангел Кънчев” 
451
460941
СУ „Васил Левски”
452
461827
СУ „Възраждане”
453
462163
СУ „Васил Левски”
454
463851
ОУ „Никола Обретенов”
455
464849
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
456
465407
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУ „Възраждане”
457
466945
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Възраждане”
458
467950
ОУ „Тома Кърджиев”
459
468505
СУ „Възраждане”
ОУ „Братя Миладинови”
ОУ „Васил Априлов”
460
469595
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
461
470242
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
462
471294
СУ „Васил Левски”
463
472845
СУ „Васил Левски”
464
473949
ОУ „Христо Смирненски”
465
474583
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Иван Вазов”
466
475490
ОУ „Любен Каравелов”
467
476504
СУ „Васил Левски”
468
477485
ОУ „Никола Обретенов”
469
478195
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
470
47979
ОУ „Ангел Кънчев” 
СУ „Йордан Йовков”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
471
480588
ОУ „Ангел Кънчев” 
472
481632
ОУ „Тома Кърджиев”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
473
482114
ОУ „Олимпи Панов”
474
483526
ОУ „Отец Паисий”
475
484423
ОУ „Отец Паисий”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
476
485313
ОУ „Тома Кърджиев”
477
486156
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Възраждане”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
478
487974
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
479
488928
СУ „Възраждане”
480
489409
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Тома Кърджиев”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУ „Възраждане”
481
490625
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Възраждане”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Васил Левски”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
482
491468
ОУ „Любен Каравелов”
483
492203
ОУ „Ангел Кънчев” 
484
493316
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
ОУ „Иван Вазов”
485
494345
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
486
495342
ОУ „Тома Кърджиев”
487
496965
ОУ „Отец Паисий”
488
497606
ОУ „Васил Априлов”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
489
498147
СУ „Възраждане”
ОУ „Тома Кърджиев”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
490
499848
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
491
500819
ОУ „Отец Паисий”
492
501675
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
493
502323
ОУ „Любен Каравелов”
494
50388
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
495
504450
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Васил Априлов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
496
505261
СУ „Васил Левски”
497
506445
ОУ „Ангел Кънчев” 
498
50781
СУ „Йордан Йовков”
499
508880
СУ „Васил Левски”
500
509664
ОУ „Отец Паисий”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУ „Възраждане”
501
510140
ОУ „Иван Вазов”
502
511542
ОУ „Иван Вазов”
503
51276
СУ „Възраждане”
ОУ „Отец Паисий”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
ОУ „Любен Каравелов”
504
513263
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Васил Априлов”
ОУ „Иван Вазов”
505
514991
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Васил Априлов”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
506
515286
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Олимпи Панов”
507
51652
ОУ „Ангел Кънчев” 
ОУ „Иван Вазов”
508
517704
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Васил Левски”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
509
518225
ОУ „Олимпи Панов”
510
519644
ОУ „Отец Паисий”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
ОУ „Любен Каравелов”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
511
520497
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
512
521781
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
513
522460
СУ „Йордан Йовков”
514
52348
ОУ „Никола Обретенов”
СУ „Йордан Йовков”
СУ „Васил Левски”
515
524343
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
516
525509
СУ „Васил Левски”
517
52630
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Възраждане”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
518
527125
ОУ „Олимпи Панов”
519
528284
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУ „Възраждане”
ОУ „Отец Паисий”
520
52956
СУ „Възраждане”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
ОУ „Иван Вазов”
521
530150
ОУ „Ангел Кънчев” 
522
531281
ОУ „Иван Вазов”
523
532916
СУ „Възраждане”
524
533159
ОУ „Алеко Константинов”
525
534828
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
526
535217
ОУ „Олимпи Панов”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
527
536144
СУ „Васил Левски”
528
537269
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
529
538936
ОУ „Васил Априлов”
530
5391041
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
531
540158
ОУ „Христо Смирненски”
532
541673
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
533
542126
ОУ „Никола Обретенов”
534
543293
ОУ „Братя Миладинови”
535
544684
ОУ „Ангел Кънчев” 
536
546365
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Отец Паисий”
537
547222
СУ „Възраждане”
ОУ „Отец Паисий”
538
548889
ОУ „Алеко Константинов”
539
549917
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
540
550940
СУ „Васил Левски”
541
551712
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
542
552958
ОУ „Алеко Константинов”
543
553730
ОУ „Отец Паисий”
544
554175
СУ „Възраждане”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
ОУ „Отец Паисий”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
ОУ „Братя Миладинови”
545
555725
СУ „Йордан Йовков”
546
556308
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУ „Възраждане”
ОУ „Отец Паисий”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Любен Каравелов”
547
55753
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
ОУ „Васил Априлов”
СУ „Васил Левски”
548
558865
СУ „Васил Левски”
549
559755
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
550
560761
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Иван Вазов”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
551
561330
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Васил Априлов”
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Братя Миладинови”
552
562580
ОУ „Ангел Кънчев” 
СУ „Йордан Йовков”
ОУ „Иван Вазов”
553
563683
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Тома Кърджиев”
СУ „Възраждане”
554
564543
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
555
565915
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУ „Възраждане”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
556
5661022
ОУ „Ангел Кънчев” 
557
567470
ОУ „Любен Каравелов”
558
568825
ОУ „Отец Паисий”
559
569191
ОУ „Тома Кърджиев”
560
570121
ОУ „Никола Обретенов”
СУ „Йордан Йовков”
СУ „Васил Левски”
561
571478
СУ „Васил Левски”
562
572910
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Васил Левски”
563
573123
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Васил Априлов”
564
574591
СУ „Възраждане”
ОУ „Отец Паисий”
565
5751019
ОУ „Олимпи Панов”
566
576453
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
567
577197
ОУ „Отец Паисий”
568
578324
ОУ „Васил Априлов”
569
579149
СУ „Васил Левски”
570
580860
СУ „Васил Левски”
571
581604
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
572
582665
СУ „Възраждане”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Братя Миладинови”
573
583677
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Тома Кърджиев”
574
584327
ОУ „Васил Априлов”
ОУ „Тома Кърджиев”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Йордан Йовков”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Възраждане”
575
585226
ОУ „Никола Обретенов”
СУ „Васил Левски”
576
586211
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
577
587769
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Тома Кърджиев”
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
578
588433
СУ „Васил Левски”
579
589533
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
580
590181
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Тома Кърджиев”
581
591418
СУ „Възраждане”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Отец Паисий”
582
592346
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
583
593803
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
ОУ „Братя Миладинови”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
584
594449
СУ „Възраждане”
ОУ „Отец Паисий”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
585
595438
СУ „Йордан Йовков”
ОУ „Олимпи Панов”
586
596806
ОУ „Отец Паисий”
587
597472
ОУ „Никола Обретенов”
588
598815
ОУ „Никола Обретенов”
СУ „Васил Левски”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Възраждане”
589
599700
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
590
600113
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Отец Паисий”
591
60114
ОУ „Отец Паисий”
592
602618
ОУ „Никола Обретенов”
593
603559
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
594
604878
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
595
605416
ОУ „Тома Кърджиев”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
596
60674
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Олимпи Панов”
597
607220
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
598
608434
СУ „Йордан Йовков”
599
609639
СУ „Възраждане”
600
6101039
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Йордан Йовков”
601
611230
ОУ „Тома Кърджиев”
602
612452
ОУ „Олимпи Панов”
603
613952
СУ „Възраждане”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Братя Миладинови”
604
614397
ОУ „Олимпи Панов”
605
61560
ОУ „Олимпи Панов”
606
616130
ОУ „Олимпи Панов”
607
617653
СУ „Васил Левски”
608
6181033
ОУ „Олимпи Панов”
609
619714
ОУ „Алеко Константинов”
610
620502
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
611
621998
ОУ „Олимпи Панов”
612
622817
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Васил Левски”
СУ „Йордан Йовков”
613
62382
ОУ „Никола Обретенов”
614
624868
ОУ „Отец Паисий”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
615
625702
ОУ „Отец Паисий”
616
626356
СУ „Възраждане”
617
627863
ОУ „Тома Кърджиев”
618
628107
ОУ „Любен Каравелов”
619
629311
ОУ „Отец Паисий”
620
630843
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Отец Паисий”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
621
631883
ОУ „Васил Априлов”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
622
632524
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
623
633268
СУ „Васил Левски”
624
63435
СУ „Възраждане”
625
635574
ОУ „Васил Априлов”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
ОУ „Иван Вазов”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Братя Миладинови”
626
636279
ОУ „Тома Кърджиев”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
627
637352
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
628
638354
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
629
639552
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
630
64058
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Любен Каравелов”
631
641747
ОУ „Васил Априлов”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Тома Кърджиев”
632
642782
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
633
64361
ОУ „Никола Обретенов”
СУ „Васил Левски”
ОУ „Ангел Кънчев” 
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУ „Йордан Йовков”
634
644663
ОУ „Тома Кърджиев”
635
645697
ОУ „Никола Обретенов”
ОУ „Олимпи Панов”
636
6469
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Иван Вазов”
637
64797
ОУ „Олимпи Панов”
638
648717
ОУ „Никола Обретенов”
639
649206
ОУ „Любен Каравелов”
640
650784
ОУ „Никола Обретенов”
641
651886
ОУ „Братя Миладинови”
642
652441
ОУ „Тома Кърджиев”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
643
653577
СУ „Йордан Йовков”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУ „Възраждане”
644
654737
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУ „Йордан Йовков”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
645
655754
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУ „Възраждане”
646
656987
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
647
657572
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУ „Възраждане”
648
658183
ОУ „Отец Паисий”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
649
659529
СУ „Васил Левски”
650
660289
ОУ „Никола Обретенов”
651
661628
ОУ „Ангел Кънчев” 
ОУ „Иван Вазов”
652
662804
СУ „Възраждане”
653
663816
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Тома Кърджиев”
654
664475
ОУ „Тома Кърджиев”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
655
665805
СУ „Васил Левски”
656
666763
ОУ „Никола Обретенов”
657
667687
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
658
66864
СУ „Васил Левски”
659
669417
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
660
670312
СУ „Васил Левски”
661
671906
СУ „Васил Левски”
662
672616
СУ „Васил Левски”
ОУ „Алеко Константинов”
СУ „Йордан Йовков”
663
673760
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Възраждане”
664
674562
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
665
675555
ОУ „Иван Вазов”
666
676350
ОУ „Никола Обретенов”
667
677536
ОУ „Братя Миладинови”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
668
678333
ОУ „Олимпи Панов”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
669
679796
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Олимпи Панов”
670
680291
СУ „Васил Левски”
671
6811026
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Васил Априлов”
672
682120
СУ „Васил Левски”
673
683668
ОУ „Никола Обретенов”
674
684384
СУ „Васил Левски”
675
685401
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
676
686607
ОУ „Ангел Кънчев” 
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
677
687477
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Ангел Кънчев” 
ОУ „Любен Каравелов”
678
688396
СУ „Васил Левски”
679
68950
ОУ „Тома Кърджиев”
680
69098
ОУ „Ангел Кънчев” 
681
691319
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУ „Възраждане”
ОУ „Тома Кърджиев”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Братя Миладинови”
682
692927
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Тома Кърджиев”
СУ „Йордан Йовков”
683
693759
ОУ „Олимпи Панов”
684
694139
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
685
695391
СУ „Васил Левски”
686
696270
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУ „Йордан Йовков”
687
697243
ОУ „Отец Паисий”
688
698408
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Иван Вазов”
689
69993
ОУ „Братя Миладинови”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУ „Възраждане”
690
700329
ОУ „Иван Вазов”
691
701432
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
692
702488
ОУ „Васил Априлов”
693
703741
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
694
704443
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
695
70513
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Васил Левски”
696
706797
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Възраждане”
697
707798
ОУ „Никола Обретенов”
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Тома Кърджиев”
698
70865
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
699
70947
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Тома Кърджиев”
700
710875
ОУ „Отец Паисий”
701
711288
СУ „Васил Левски”
702
712507
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Олимпи Панов”
703
713153
ОУ „Ангел Кънчев” 
СУ „Йордан Йовков”
ОУ „Христо Смирненски”
704
714173
ОУ „Братя Миладинови”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
705
715703
СУ „Йордан Йовков”
ОУ „Иван Вазов”
706
716142
СУ „Йордан Йовков”
707
717495
ОУ „Никола Обретенов”
СУ „Васил Левски”
708
718239
ОУ „Иван Вазов”
709
719814
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
710
720390
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
711
721141
ОУ „Ангел Кънчев” 
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
712
7221034
СУ „Възраждане”
713
72351
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
714
724999
ОУ „Любен Каравелов”
715
725172
ОУ „Тома Кърджиев”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
716
726846
ОУ „Олимпи Панов”
717
727474
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Тома Кърджиев”
718
728296
ОУ „Олимпи Панов”
719
729256
СУ „Васил Левски”
720
730184
ОУ „Отец Паисий”
721
731413
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
722
732198
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Никола Обретенов”
СУ „Възраждане”
723
733110
СУ „Васил Левски”
724
734335
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
725
7351005
СУ „Възраждане”
726
736576
ОУ „Иван Вазов”
727
737659
СУ „Йордан Йовков”
ОУ „Олимпи Панов”
728
738672
ОУ „Любен Каравелов”
729
73940
СУ „Възраждане”
730
740897
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУ „Възраждане”
731
741844
ОУ „Любен Каравелов”
732
742402
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Васил Левски”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
733
743275
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Тома Кърджиев”
734
744264
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
735
745696
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУ „Възраждане”
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Братя Миладинови”
736
746713
СУ „Васил Левски”
ОУ „Никола Обретенов”
737
747357
ОУ „Любен Каравелов”
738
7481025
ОУ „Любен Каравелов”
739
749382
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Отец Паисий”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУ „Васил Левски”
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Възраждане”
ОУ „Братя Миладинови”
ОУ „Олимпи Панов”
740
750867
СУ „Възраждане”
741
751368
ОУ „Васил Априлов”
742
752617
ОУ „Олимпи Панов”
743
753273
ОУ „Отец Паисий”
744
75421
ОУ „Васил Априлов”
745
755394
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Възраждане”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
746
75677
ОУ „Ангел Кънчев” 
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
747
757466
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУ „Възраждане”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
748
758127
ОУ „Отец Паисий”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
ОУ „Любен Каравелов”
749
759252
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Братя Миладинови”
750
760516
ОУ „Иван Вазов”
751
761643
СУ „Възраждане”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
ОУ „Отец Паисий”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
ОУ „Любен Каравелов”
752
762233
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Тома Кърджиев”
753
763783
ОУ „Тома Кърджиев”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
754
764609
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Васил Левски”
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
755
765813
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Васил Левски”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
756
7661004
СУ „Васил Левски”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Никола Обретенов”
757
767743
СУ „Васил Левски”
758
768108
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
759
769547
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
760
770501
ОУ „Тома Кърджиев”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
761
771447
СУ „Васил Левски”
762
772866
ОУ „Отец Паисий”
763
773841
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
764
774661
СУ „Възраждане”
765
775674
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Възраждане”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
766
776179
СУ „Възраждане”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
ОУ „Любен Каравелов”
767
777721
ОУ „Никола Обретенов”
СУ „Васил Левски”
768
778499
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Васил Априлов”
769
779692
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Тома Кърджиев”
СУ „Възраждане”
770
780884
СУ „Васил Левски”
771
781943
ОУ „Христо Смирненски”
772
782446
СУ „Йордан Йовков”
ОУ „Иван Вазов”
773
78355
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
774
784200
ОУ „Любен Каравелов”
775
785556
СУ „Възраждане”
776
786612
СУ „Възраждане”
777
787631
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
778
788192
ОУ „Братя Миладинови”
ОУ „Отец Паисий”
779
789593
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Братя Миладинови”
780
7901021
ОУ „Христо Смирненски”
781
791978
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
782
792560
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУ „Васил Левски”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Тома Кърджиев”
783
79384
СУ „Васил Левски”
784
7941013
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Възраждане”
785
795935
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
786
796739
ОУ „Олимпи Панов”
787
797115
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУ „Възраждане”
ОУ „Отец Паисий”
788
798852
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
789
799688
ОУ „Отец Паисий”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
790
801989
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
791
802667
СУ „Васил Левски”
792
803341
СУ „Васил Левски”
793
804933
ОУ „Тома Кърджиев”
794
805370
СУ „Васил Левски”
795
806637
СУ „Йордан Йовков”
ОУ „Иван Вазов”
796
807151
СУ „Васил Левски”
797
808716
СУ „Възраждане”
798
809353
ОУ „Васил Априлов”
799
810882
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Възраждане”
800
811216
ОУ „Ангел Кънчев” 
801
8121008
ОУ „Олимпи Панов”
802
813735
ОУ „Никола Обретенов”
803
814840
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
804
815719
ОУ „Никола Обретенов”
805
817255
ОУ „Братя Миладинови”
СУ „Възраждане”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
806
81836
СУ „Васил Левски”
807
819152
СУ „Възраждане”
808
820728
СУ „Йордан Йовков”
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Отец Паисий”
809
82173
ОУ „Никола Обретенов”
810
822830
СУ „Васил Левски”
811
82390
СУ „Възраждане”
812
82462
СУ „Васил Левски”
813
82510
ОУ „Тома Кърджиев”
814
826858
ОУ „Ангел Кънчев” 
ОУ „Никола Обретенов”
СУ „Йордан Йовков”
815
82837
ОУ „Христо Смирненски”
816
829764
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
817
830699
СУ „Васил Левски”
818
831424
ОУ „Никола Обретенов”
819
832515
ОУ „Васил Априлов”
820
833389
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
821
834169
ОУ „Олимпи Панов”
822
83538
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Ангел Кънчев” 
ОУ „Отец Паисий”
823
83615
ОУ „Олимпи Панов”
824
837771
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУ „Възраждане”
ОУ „Братя Миладинови”
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
825
838420
СУ „Васил Левски”
826
839322
ОУ „Любен Каравелов”
827
840193
ОУ „Братя Миладинови”
828
841528
ОУ „Олимпи Панов”
829
842318
СУ „Васил Левски”
830
843309
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
ОУ „Братя Миладинови”
831
844116
СУ „Васил Левски”
832
845456
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Васил Левски”
ОУ „Любен Каравелов”
833
846810
СУ „Йордан Йовков”
834
847177
ОУ „Братя Миладинови”
СУ „Възраждане”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
835
848920
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
836
84991
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
837
850386
СУ „Васил Левски”
838
851240
СУ „Васил Левски”
839
852809
ОУ „Олимпи Панов”
СУ „Йордан Йовков”
840
853403
СУ „Васил Левски”
841
854454
ОУ „Христо Смирненски”
842
855962
СУ „Йордан Йовков”
843
856280
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУ „Възраждане”
844
857934
ОУ „Никола Обретенов”
845
858733
СУ „Възраждане”
846
859282
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Ангел Кънчев” 
847
860385
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Иван Вазов”
848
861251
ОУ „Отец Паисий”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
849
863112
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Йордан Йовков”
850
865902
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Тома Кърджиев”
СУ „Васил Левски”
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Ангел Кънчев” 
851
866422
СУ „Възраждане”
852
867982
ОУ „Никола Обретенов”
853
868428
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
854
8691028
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Васил Левски”
СУ „Йордан Йовков”
855
8701003
СУ „Васил Левски”
856
8711032
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
857
87259
ОУ „Отец Паисий”
858
873540
ОУ „Христо Смирненски”
859
874611
ОУ „Братя Миладинови”
860
875481
ОУ „Олимпи Панов”
861
8761012
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
862
877972
СУ „Васил Левски”
863
878682
ОУ „Христо Смирненски”
864
879388
СУ „Йордан Йовков”
865
880302
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУ „Възраждане”
866
881746
СУ „Васил Левски”
867
882520
ОУ „Отец Паисий”
868
883185
СУ „Васил Левски”
869
884648
ОУ „Никола Обретенов”
870
885977
ОУ „Олимпи Панов”
871
886176
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Възраждане”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
872
887332
ОУ „Отец Паисий”
873
888726
ОУ „Отец Паисий”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
874
889985
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Васил Априлов”
ОУ „Тома Кърджиев”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
875
89080
СУ „Васил Левски”
876
891317
ОУ „Никола Обретенов”
877
892847
СУ „Възраждане”
878
893732
СУ „Възраждане”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
879
894888
ОУ „Васил Априлов”
880
895228
СУ „Възраждане”
881
896635
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Васил Априлов”
882
897522
СУ „Васил Левски”
883
898276
ОУ „Тома Кърджиев”
884
899689
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Йордан Йовков”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Ангел Кънчев” 
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Тома Кърджиев”
885
900757
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
886
901178
ОУ „Иван Вазов”
887
902237
ОУ „Васил Априлов”
СУ „Възраждане”
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Олимпи Панов”
СУ „Йордан Йовков”
888
903212
СУ „Васил Левски”
ОУ „Никола Обретенов”
889
90472
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
890
905314
СУ „Васил Левски”
891
906705
ОУ „Васил Априлов”
892
907483
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Възраждане”
ОУ „Любен Каравелов”
893
908379
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Васил Априлов”
894
909724
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
895
910143
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Ангел Кънчев” 
ОУ „Любен Каравелов”
896
911772
СУ „Възраждане”
897
912532
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Иван Вазов”
898
913835
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
899
914398
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
900
915546
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУ „Възраждане”
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Отец Паисий”
901
916693
СУ „Възраждане”
902
917931
ОУ „Иван Вазов”
903
918975
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
ОУ „Тома Кърджиев”
904
919375
ОУ „Никола Обретенов”
СУ „Васил Левски”
905
920455
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Тома Кърджиев”
906
921479
СУ „Йордан Йовков”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
907
922338
СУ „Васил Левски”
908
923410
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
ОУ „Ангел Кънчев” 
909
924336
СУ „Васил Левски”
СУ „Възраждане”
СУ „Йордан Йовков”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
910
925630
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
911
926510
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
912
927301
ОУ „Олимпи Панов”
913
928290
СУ „Васил Левски”
СУ „Йордан Йовков”
ОУ „Иван Вазов”
914
929930
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
915
930871
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУ „Възраждане”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
916
931459
СУ „Васил Левски”
917
932567
СУ „Възраждане”
918
933387
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
919
934463
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
920
935749
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Иван Вазов”
921
93624
ОУ „Васил Априлов”
922
937973
СУ „Васил Левски”
923
938660
СУ „Васил Левски”
924
939106
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
925
9407
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Васил Априлов”
926
941662
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Васил Априлов”
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Братя Миладинови”
927
942908
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
928
943922
СУ „Йордан Йовков”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
929
944579
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
930
945898
СУ „Васил Левски”
931
946856
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
932
947926
ОУ „Васил Априлов”
933
948879
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Отец Паисий”
934
94944
ОУ „Христо Смирненски”
935
950770
ОУ „Васил Априлов”
ОУ „Тома Кърджиев”
936
95126
ОУ „Тома Кърджиев”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
937
952629
ОУ „Иван Вазов”
938
953118
ОУ „Никола Обретенов”
СУ „Васил Левски”
939
954745
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Васил Левски”
940
95545
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
941
956570
СУ „Възраждане”
ОУ „Отец Паисий”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
942
957853
ОУ „Никола Обретенов”
943
958154
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
944
959913
ОУ „Братя Миладинови”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
945
960839
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Ангел Кънчев” 
946
96143
СУ „Васил Левски”
947
962298
ОУ „Васил Априлов”
948
96392
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
949
964491
ОУ „Васил Априлов”
950
965565
ОУ „Ангел Кънчев” 
951
966600
СУ „Васил Левски”
952
967834
ОУ „Братя Миладинови”
953
968508
ОУ „Христо Смирненски”
ОУ „Ангел Кънчев” 
954
969752
ОУ „Отец Паисий”
955
97054
ОУ „Никола Обретенов”
956
971325
ОУ „Христо Смирненски”
957
972267
СУ „Йордан Йовков”
ОУ „Олимпи Панов”
958
973133
ОУ „Никола Обретенов”
959
974794
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Тома Кърджиев”
960
975944
ОУ „Любен Каравелов”
961
976527
СУ „Васил Левски”
962
977979
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
963
978260
СУ „Васил Левски”
СУ „Йордан Йовков”
ОУ „Ангел Кънчев” 
964
979117
ОУ „Тома Кърджиев”
965
9801010
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Васил Априлов”
СУ „Йордан Йовков”
СУ „Васил Левски”
ОУ „Отец Паисий”
966
981174
ОУ „Тома Кърджиев”
СУ „Възраждане”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
967
9821007
ОУ „Никола Обретенов”
968
983956
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
969
984602
СУ „Васил Левски”
970
9856
ОУ „Никола Обретенов”
971
986305
ОУ „Васил Априлов”
972
987911
ОУ „Олимпи Панов”
973
988968
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУ „Възраждане”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
974
989777
ОУ „Братя Миладинови”
975
990774
СУ „Йордан Йовков”
976
991859
СУ „Васил Левски”
977
992762
ОУ „Отец Паисий”
978
993383
ОУ „Отец Паисий”
979
9941023
ОУ „Христо Смирненски”
980
995971
СУ „Възраждане”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
ОУ „Отец Паисий”
981
99619
СУ „Възраждане”
982
997652
ОУ „Алеко Константинов”
983
998993
ОУ „Олимпи Панов”
984
999994
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
985
100099
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Възраждане”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
986
1001451
ОУ „Ангел Кънчев” 
987
1002189
ОУ „Васил Априлов”
988
100327
ОУ „Васил Априлов”
989
1004649
ОУ „Ангел Кънчев” 
990
1005734
ОУ „Любен Каравелов”
991
1006964
ОУ „Христо Смирненски”
992
1007541
СУ „Йордан Йовков”
ОУ „Ангел Кънчев” 
993
1008525
ОУ „Никола Обретенов”
СУ „Васил Левски”
994
1009748
ОУ „Тома Кърджиев”
ОУ „Васил Априлов”
995
1010537
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Васил Левски”
996
1011328
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Любен Каравелов”
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
997
1012168
ОУ „Васил Априлов”
998
1013241
ОУ „Братя Миладинови”
999
1014244
ОУ „Никола Обретенов”
1000
1015722
ОУ „Отец Паисий”
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Възраждане”
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Братя Миладинови”
ОУ „Любен Каравелов”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
1001
1016484
СУ „Васил Левски”
ОУ „Иван Вазов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
1002
1017658
СУ „Васил Левски”
1003
1018295
ОУ „Васил Априлов”
ОУ „Тома Кърджиев”
1004
1019369
ОУ „Олимпи Панов”
1005
1020299
СУ „Йордан Йовков”
1006
1021756
СУ „Васил Левски”
1007
10221037
ОУ „Ангел Кънчев” 
1008
1023775
ОУ „Олимпи Панов”
ОУ „Тома Кърджиев”
1009
1024393
СУ „Васил Левски”
1010
1025881
ОУ „Никола Обретенов”
СУ „Йордан Йовков”
СУ „Васил Левски”
1011
1026415
ОУ „Олимпи Панов”
1012
10271030
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
1013
1028981
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
ОУ „Тома Кърджиев”
1014
1029236
СУ „Васил Левски”
1015
1030963
ОУ „Ангел Кънчев” 
1016
1031218
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
1017
1032340
ОУ „Васил Априлов”
1018
1033573
ОУ „Ангел Кънчев” 
1019
1034970
ОУ „Олимпи Панов”
СУ „Възраждане”
ОУ „Тома Кърджиев”
1020
1035671
ОУ „Олимпи Панов”
1021
1036995
ОУ „Любен Каравелов”
СУ „Христо Ботев” - Б - БЕЛ , Математика , ИТ
СУ „Христо Ботев” - В - БЕЛ и ИИ
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Иван Вазов”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – С
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – А
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – D
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
СУ „Йордан Йовков”
1022
1037362
СУ „Васил Левски”
1023
10381011
СУ „Христо Ботев” - А - БЕЛ и Английски език
ОУ „Ангел Кънчев” 
ОУ „Отец Паисий”
1024
1039363
ОУ „Никола Обретенов”
1025
1040887
ОУ „Отец Паисий”
1026
1041134
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Отец Паисий”
1027
1042729
СУ „Възраждане”
1028
1043894
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Иван Вазов”
ОУ „Любен Каравелов”
1029
10441027
ОУ „Никола Обретенов”
1030
1045651
ОУ „Васил Априлов”
1031
1047219
ОУ „Васил Априлов”
СУПНЕ „Фридрих Шилер”
1032
1054440
СУ „Васил Левски”
1033
105589
ОУ „Васил Априлов”
1034
1056266
ОУ „Васил Априлов”
1035
1057278
ОУ „Васил Априлов”
1036
10581036
ОУ „Олимпи Панов”
1037
1059710
СУ „Йордан Йовков”
1038
1060592
СУ „Йордан Йовков”
1039
1061480
СУ „Васил Левски”
СУ „Йордан Йовков”
1040
1062257
ОУ „Отец Паисий”
ОУ „Любен Каравелов”
СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе – В
1041
1063870
ОУ „Тома Кърджиев”
Вх.№Сл.№
11948
221002
33223
44633
55229
66431
7757
88715
99489
1010646
1111145
1212584
1313535
1414564
1515905
1616750
1717180
1818202
1919514
20201015
2122283
2223545
2324812
2425872
2526471
2627855
2728512
2829947
2930303
3031523
3132801
3233234
3334321
3435925
3536695
3637904
373832
3839670
3940890
4041793
4142544
424341
4344571
4445690
4546300
4647988
4748990
4849246
495025
5051462
5152586
5253366
5354891
5455709
5556836
565712
5758132
5859160
5960954
6061610
6162548
6263939
6364208
64655
6566334
6667209
676886
6869461
697070
7071380
7172787
7273569
7374960
747523
7576406
7677429
7778873
787978
7980623
8081727
8182615
8283942
838469
8485590
8586946
8687221
8788103
8889182
8990627
9091521
9192102
9293371
9394138
9495348
9596372
9697862
9798596
9899921
99100355
1001011014
101102831
102103802
103104344
10410571
1051061009
106107101
107108465
108109800
10911042
110111458
1111121024
112113795
113114457
114115694
115116486
116117464
117118765
118119778
119120824
120121530
121122744
122123425
123124938
12412583
125126549
126127292
127128467
1281298
129130892
130131585
1311321017
132133587
133134493
134136414
135137531
136138655
137139833
138140473
139141253
140142274
141143598
142144254
143145376
144146582
14514787
146148568
147149188
1481501016
149151575
150152190
151153953
15215475
153155959
154156857
155157619
156158538
15715933
158160448
159161638
160162753
161163262
162164359
1631651006
16416666
165167961
166168238
1671691020
168170131
169171829
170172869
171173895
17217496
173175738
174176740
175178955
17617994
177180773
17818185
179182791
180183207
181184167
182185621
183186361
184187231
185188597
186189427
187190666
188191980
189192901
190193669
191194680
192195419
193196248
194197326
195198378
196199603
197200780
1982011031
199202553
200203779
201204306
202205701
203206435
204207620
205208912
20620995
207210204
20821117
209212788
210213124
211214136
212215634
21321622
214217909
215218581
216219165
217220439
218221885
21922220
220223367
221224657
222225561
223226766
22422749
22522846
226229808
227230119
228231205
229232271
230233799
231234307
232235557
23323618
234237679
235238992
236239482
237240249
238241444
239242837
24024311
241244708
2422451029
243246196
244247277
245248718
24624967
247250129
248251832
249252496
250253641
251254476
252255111
253256578
254257681
255258903
256259932
257260511
258261751
2592624
260263723
261264351
262265164
263266213
264267656
265268469
266269624
267270224
268271736
269272984
270273442
271274850
2722751001
273276976
274277566
275278360
276279304
27728063
278281707
279282162
280283135
281284599
282285636
283286320
284287654
285288967
286289640
2872901035
28829128
2892922
290293170
291294265
292295100
293296776
294297969
295298983
296299929
297300914
298301937
299302517
300303789
301304411
302305399
303306166
304307347
305308678
306309899
307310210
308311711
309312405
310313698
311314622
312315534
313316811
314317818
315318437
316320642
317321996
318322364
319323146
320324337
321325918
322326877
323327731
324328331
325329821
326330613
327331838
3283321018
329333951
330334105
331335691
332336676
333337919
334338758
335339554
336340785
337341492
338342605
339343608
340344686
341345550
34234631
343347171
344348558
345349820
346350297
347351790
348352498
349353594
350354957
351355339
352356997
353357214
354358876
355359768
356360258
357361247
358362893
359365614
360367400
361368986
362369807
363370861
364371494
365372650
366373645
367374358
368375900
369376430
370377647
371378259
372379854
373380720
374381285
375382128
376383157
377384155
378385626
37938629
380387235
381388227
382389161
383390706
384391539
3853921000
386393404
387394187
388395551
389396500
390397201
391398842
392399148
393400503
394401767
395402966
396403685
397404272
398405194
399406874
40040739
401408315
402409421
4034101040
404411104
405412199
406413907
407414109
408415186
409416506
410417426
4114181
412419412
413420742
414421518
415422215
416423822
417424232
418425392
419426122
420427377
421428924
422429137
423430287
424431563
425432601
4264331038
427434349
428435436
429436487
430437245
431438395
432439864
43344068
434441513
4354423
436443923
437444250
438445786
439446373
440447374
441448792
44244934
443451519
444453823
44545416
446455826
447456896
448457589
449458381
450459310
451460941
452461827
453462163
454463851
455464849
456465407
457466945
458467950
459468505
460469595
461470242
462471294
463472845
464473949
465474583
466475490
467476504
468477485
469478195
47047979
471480588
472481632
473482114
474483526
475484423
476485313
477486156
478487974
479488928
480489409
481490625
482491468
483492203
484493316
485494345
486495342
487496965
488497606
489498147
490499848
491500819
492501675
493502323
49450388
495504450
496505261
497506445
49850781
499508880
500509664
501510140
502511542
50351276
504513263
505514991
506515286
50751652
508517704
509518225
510519644
511520497
512521781
513522460
51452348
515524343
516525509
51752630
518527125
519528284
52052956
521530150
522531281
523532916
524533159
525534828
526535217
527536144
528537269
529538936
5305391041
531540158
532541673
533542126
534543293
535544684
536546365
537547222
538548889
539549917
540550940
541551712
542552958
543553730
544554175
545555725
546556308
54755753
548558865
549559755
550560761
551561330
552562580
553563683
554564543
555565915
5565661022
557567470
558568825
559569191
560570121
561571478
562572910
563573123
564574591
5655751019
566576453
567577197
568578324
569579149
570580860
571581604
572582665
573583677
574584327
575585226
576586211
577587769
578588433
579589533
580590181
581591418
582592346
583593803
584594449
585595438
586596806
587597472
588598815
589599700
590600113
59160114
592602618
593603559
594604878
595605416
59660674
597607220
598608434
599609639
6006101039
601611230
602612452
603613952
604614397
60561560
606616130
607617653
6086181033
609619714
610620502
611621998
612622817
61362382
614624868
615625702
616626356
617627863
618628107
619629311
620630843
621631883
622632524
623633268
62463435
625635574
626636279
627637352
628638354
629639552
63064058
631641747
632642782
63364361
634644663
635645697
6366469
63764797
638648717
639649206
640650784
641651886
642652441
643653577
644654737
645655754
646656987
647657572
648658183
649659529
650660289
651661628
652662804
653663816
654664475
655665805
656666763
657667687
65866864
659669417
660670312
661671906
662672616
663673760
664674562
665675555
666676350
667677536
668678333
669679796
670680291
6716811026
672682120
673683668
674684384
675685401
676686607
677687477
678688396
67968950
68069098
681691319
682692927
683693759
684694139
685695391
686696270
687697243
688698408
68969993
690700329
691701432
692702488
693703741
694704443
69570513
696706797
697707798
69870865
69970947
700710875
701711288
702712507
703713153
704714173
705715703
706716142
707717495
708718239
709719814
710720390
711721141
7127221034
71372351
714724999
715725172
716726846
717727474
718728296
719729256
720730184
721731413
722732198
723733110
724734335
7257351005
726736576
727737659
728738672
72973940
730740897
731741844
732742402
733743275
734744264
735745696
736746713
737747357
7387481025
739749382
740750867
741751368
742752617
743753273
74475421
745755394
74675677
747757466
748758127
749759252
750760516
751761643
752762233
753763783
754764609
755765813
7567661004
757767743
758768108
759769547
760770501
761771447
762772866
763773841
764774661
765775674
766776179
767777721
768778499
769779692
770780884
771781943
772782446
77378355
774784200
775785556
776786612
777787631
778788192
779789593
7807901021
781791978
782792560
78379384
7847941013
785795935
786796739
787797115
788798852
789799688
790801989
791802667
792803341
793804933
794805370
795806637
796807151
797808716
798809353
799810882
800811216
8018121008
802813735
803814840
804815719
805817255
80681836
807819152
808820728
80982173
810822830
81182390
81282462
81382510
814826858
81582837
816829764
817830699
818831424
819832515
820833389
821834169
82283538
82383615
824837771
825838420
826839322
827840193
828841528
829842318
830843309
831844116
832845456
833846810
834847177
835848920
83684991
837850386
838851240
839852809
840853403
841854454
842855962
843856280
844857934
845858733
846859282
847860385
848861251
849863112
850865902
851866422
852867982
853868428
8548691028
8558701003
8568711032
85787259
858873540
859874611
860875481
8618761012
862877972
863878682
864879388
865880302
866881746
867882520
868883185
869884648
870885977
871886176
872887332
873888726
874889985
87589080
876891317
877892847
878893732
879894888
880895228
881896635
882897522
883898276
884899689
885900757
886901178
887902237
888903212
88990472
890905314
891906705
892907483
893908379
894909724
895910143
896911772
897912532
898913835
899914398
900915546
901916693
902917931
903918975
904919375
905920455
906921479
907922338
908923410
909924336
910925630
911926510
912927301
913928290
914929930
915930871
916931459
917932567
918933387
919934463
920935749
92193624
922937973
923938660
924939106
9259407
926941662
927942908
928943922
929944579
930945898
931946856
932947926
933948879
93494944
935950770
93695126
937952629
938953118
939954745
94095545
941956570
942957853
943958154
944959913
945960839
94696143
947962298
94896392
949964491
950965565
951966600
952967834
953968508
954969752
95597054
956971325
957972267
958973133
959974794
960975944
961976527
962977979
963978260
964979117
9659801010
966981174
9679821007
968983956
969984602
9709856
971986305
972987911
973988968
974989777
975990774
976991859
977992762
978993383
9799941023
980995971
98199619
982997652
983998993
984999994
985100099
9861001451
9871002189
988100327
9891004649
9901005734
9911006964
9921007541
9931008525
9941009748
9951010537
9961011328
9971012168
9981013241
9991014244
10001015722
10011016484
10021017658
10031018295
10041019369
10051020299
10061021756
100710221037
10081023775
10091024393
10101025881
10111026415
101210271030
10131028981
10141029236
10151030963
10161031218
10171032340
10181033573
10191034970
10201035671
10211036995
10221037362
102310381011
10241039363
10251040887
10261041134
10271042729
10281043894
102910441027
10301045651
10311047219
10321054440
1033105589
10341056266
10351057278
103610581036
10371059710
10381060592
10391061480
10401062257
10411063870